icon icon

Vì Sao Thế Giới Cần Viên Nén Gỗ

VÌ SAO THẾ GIỚI CẦN VIÊN NÉN GỖ?

1. Là nguồn tái tạo carbon trung tính trước sau gì cũng thay thế nhiên liệu hóa thạch trên thế giới.

2. Là nhiên liệu sinh khối chất lượng cao nhất. Tro thải ít và “lành”, khí thải sạch( với công nghệ đốt phù hợp), nhiệt trị cao. Thích hợp tự động hóa.

3. Có giá trị kinh tế, giá trị kỹ thuật vượt trội

STT

Nhiên liệu

Giá nhiên liệu (VNĐ/kg)

Giá trị năng lượng (kcal/kg)

Giá năng lượng (VNĐ/1000kcal)

1

Than đá

2.000-6.000

5.000-7.000

400-1.000

2

CNG,LPG

25.000

12.000

2.083

3

Dầu FO (hoặc DO)

17.000

9.800

1.730

4

Điện sản xuất

1.500VNĐ/kWh

860 kCal/kWh

1.740

5

Viên nén gỗ

2.200-2.600

4.500

480-580

4. Lý tưởng để thay thế than đá: tro ít, không đóng xỉ, gần như không phát thải khí lưu huỳnh và N­­yOx.

Vì Sao Thế Giới Cần Viên Nén Gỗ

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *