icon icon

Công Ty CP ĐT Công Nông Nghiệp Miền Nam

Ngày thành lập:  20/08/2013

 

Địa Chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+8428) 3914 2999 

Fax: (+8428) 3914 2888 

Email: miennam@siii.com.vn 

Website: www.siii.com.vn / www.siii.com.vn