icon icon

Hotline: (+84) 979 859 285

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Thông Tin Của Chúng Tôi

CTy Cổ Phần Đầu Tư Công Nông Nghiệp Miền Nam
CTy Cổ Phần Đầu Tư Công Nông Nghiệp Miền Nam
31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Tp.HCM
Số Điện Thoại:
(+8428) 3914 2999

Fax
(+8428) 3914 2888
Thông Tin Liên Hệ