icon icon

Hotline: (+84) 979 859 285

Chương Trình Đại Lý

CTy Cổ Phần Đầu Tư Công Nông Nghiệp Miền Nam Áp dụng Chương trình Đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kỳ giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được hoa hồng. Tỷ lệ hoa hồng hiện tại là 5%.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.

Tạo mới đại lý

Tôi không phải là đại lý.

Bấm tiếp tục bên dưới để tạo mới tài khoản đại lý. Lưu ý: nó không kết nối với tài khoản của bạn trên gian hàng.

Tiếp tục

Đại lý đăng nhập

Tôi đã là đại lý.

Quên mật khẩu